Boerneporten.dk
Børnelinks for børn i alle aldre.

God musik giver sunde og glade børn

Musikken som grundlag for god opvækst, opdragelse og indlæring

Af: Hans Perstrup (Forfatter & Oversætter)

Nu sker der noget vigtigt indenfor vores viden om musikken, idet forskere for alvor er begyndt at interessere sig for musikkens betydning og påvirkning og det i sådan grad, at der holdes konferencer og seminarer herom.
Sagen er nemlig den, at man nu indser, at musikkens betydning og påvirkning er mange gange større, end man hidtil har anset den for at være og det både med hensyn til den positive og negative virkning heraf, hvilket gør dette emne til en sag der i allerhøjste grad angår os alle, men først og fremmest forældrene, lærerne og pædagogerne, der skal indgive børnene nogle gode og sunde musikvaner.
Det vil sige, at der igen bliver pustet liv i den tidligere kendte viden om at menneskene får det betydeligt bedre, når de lytter til den positive, lødige musik; så blomstrer menneskene op, deres sind bliver lyst, deres karakteregenskaber forbedres, deres bevidsthed højnes, helbredet forbedres og sygdomme kureres, deres indlæringsevne stiger betydeligt og hukommelsen bliver mange grader bedre; dette samt mange andre opløftende virkninger afstedkommer nemlig den harmoniske, livsbekræftende musik.
Som der står i musiklærernes blad: 'Musik styrker indlæringen og de sociale kompetencer, så den er et middel til at opnå vigtige mål i børns udvikling.' Man kan tilføje, at den lødige musik er positivt karakterdannende, giver et lyst sind og en optimistisk livsindstilling, den virker beroligende og gør børnene venlige og socialt indstillede. Dette vigtige forhold bør alle der har med børn at gøre ikke alene tage i betragtning, men anvende aktivt i deres omgang med børn.
Til gengæld bør man være opmærksom på, at menneskene får det dårligt af at lytte til den negative rytmiske musik, samfundets kulturelle udvikling går i stå og bliver endog udsat for alvorlige tilbageslag på vigtige områder. Den negative musik fremkalder uhensigtsmæssige holdninger og reaktioner og ydermere skaber den afhængighed af forskellige stimulanser. Hos børn især søde sager, tidlig rygning og omgang med alkohol. Man har ligeledes konstateret at dyrene flygter og at planterne mistrives og går ud, når de udsættes for negativ musik. Desuden ved man, at tidligere civilisationer er gået ned fortrinsvis på grund af anvendelse af uharmonisk musik.
Så det er nyttig og vigtig viden som forskningen her genopdager og lader os få del i og derfor - kære sundhedsplejersker - bør bogen "Musik er ikke bare Musik," der beskriver disse vigtige forhold, indgå som en del af jeres viden om arbejdet med børn og unge.
Så vigtig er denne viden om musikkens påvirkning, at forlaget L U M I N A er indstillet på at yde en rabat på 50 % til alle administrationer, institutioner, skoler og andre, således at mange flere mennesker kan få gavn af denne livsvigtige viden om musikkens betydning og indflydelse.
Bogen "Musik er ikke bare Musik" med undertitlen 'Musikken på godt og ondt' (ISBN 87-989353-0-5) er på 125 sider til kr. 120.- (rabat på 50 % ydes her på).

Bedste hilsner
Hans Perstrup
Forfatter & Oversætter

Forlaget L U M I N A - Hulvejen 11 - 3300 Frederiksværk - e-mail: hansperstrup@it.dk Tlf. 47 74 99 59

—> Hovedsiden

—> For Børn

—> Barnlige Voksne

—> Gode Forældre

—> Kontakt os
Eksterne Skribenter:

—> God musik

—> Dadman

—> Autistbørn

—> Name It 25 år

SPONSORLINKS
[
   Flyrejser  |   Flybilletter  |   Sommerhusudlejning  |   Billige rejser  |   Miniferie  |   Weekendrejser]
[   Discount Flybilletter  |   Flyg  |   Ferielejligheder Spanien   |   Skirejser  ]
© Copyright 2004.